Friday, September 7, 2012

THANH TÂM TUYỀN * CHIA TAY

Chia Tay
Thanh Tâm Tuyền

đi xa lánh. Như người xưa
lặng lẽ điềm nhiên dạo gót về
bên triền lũng thấp
đạm bạc đơn chiếc hiu hắt bóng
nắng quái hoặc soi dốc núi
rừng cây nội cỏ lóa úa mỏi
phất phơ đám cháy muộn chiều hôm
có nghe lòng đá héo mòn

về. Phải đó ngọn Rưỡu Cô Dịch
ẩn tùng trong đài hoa huyền tích
phải người trú ngụ Hang Cồn Mây
trông trời thẳm vũng hão ngút

trong gió hỗn lộng rợ trí
đắm giạt Làng-quê-không-có-đâu
đâu chốn đợi riêng mình.Nhớ
giọt sáng rơi kiệt cùng cõi hư

đi băng đi.Xa xăm về gần
biền biệt qua mảnh vở thất tung
người là mộng huyễn ai kia gửi
dư ảnh hiện thân dội vắng không

Thanh Tâm Tuyền

No comments: