Monday, September 3, 2012

THANH THANH * TRUYỆN THẦY TIẾN

TRUYỆN THẦY TIẾN

NĂM ấy, trên đường đi chúc Tết,
Ghé nhà thầy Tiến của con tôi,
Ngỡ ngàng, tôi tưởng ai vừa chết:
Thầy chít ngang đầu dải vải vôi !
Thầy nói: "Quê hương còn lửa khói,
"Đồng bào còn đổ máu, phơi xương,
"Làm sao thanh thản mừng năm mới
"Khi khắp non sông lắm đoạn trường!
"Chết chóc, dân lành oan khuất thế!
"Tang thương đến cả cỏ cùng cây!
"Thì tôi xin mượn vành khăn chế
"Để để tang cho đất nước nầy!"
Thầy chống "tương tàn Nam với Bắc"!
Thầy mong "huynh+đệ sớm tương thân"!
Thầy đòi ngưng bắn, ngưng chia cắt,
"Lập lại hòa bình cho quốc dân"!
Từ đó, khăn tang thành biểu tượng
"Tinh thần" thầy Tiến của con tôi .
Thầy thành thần tượng siêu vô lượng:
Cả tỉnh tha hồ ... "thán phục" thôi !
Được trớn công khai, thầy tiến kỹ
Vào đường đối lập đệ tam phương:
Đòi ngưng quân viện, hồi hương Mỹ,
Chấm dứt hành quân, sớm hiệp thương!
Thầy hứa : bao giờ tàn chiến trận,
Hai Miền thống nhất, cõi bờ yên,
"Đời là một chuỗi xuân vô tận"
Mới dẹp khăn tang, thỏa ước nguyền!
*
Rồi ... đúng như thầy mơ ước mãi :
Quân nhà liệt bại, giặc ngoài vô !
Thầy chưng tấm ảnh từng băng hoại
Hằng lứa ... cừu non ... với dải sô ...
Nhưng, ảnh khăn tang liền bị hủy:
"Cá nhân", "lập dị", "ngụy anh hùng"!
"Tàn dư nô dịch và đồi trụy!
Manh động nằm ngoài kế sách chung"!
Thầy Tiến bị đưa đi "cải tạo"
Mặc dù "đối lập" có công lao !
Nằm ngoài quỹ đạo phường vô đạo
Thì đảng đoàn không "phản động" sao ?
Đồng chí từ thời còn "bị gậy"
Mà còn hạ thủ loại trừ nhau,
Huống gì những kẻ "no rồi quậy"
"Theo thuyết nhân quyền của Mỹ Âu"!
*
Nếm kiếp lao nô và khổ dịch,
Bây giờ thầy Tiến lớn khôn hơn.
Bây giờ đã lọt vào tay địch
Mới thấy do đâu phải ngậm hờn!
Thầy Tiến bây giờ cùng cả nước
Không mừng tết trước, đón xuân nay;
Chỉ mong diệt được loài ngang ngược
Thì Tết, thì Xuân đến mỗi ngày ...
THANH-THANH
(trong "Cơn Ác Mộng")
LƠÌ BÌNH CỦA THÀNH TÍN
Những ông "Thầy Tiến" thời nào cũng có . Hải ngoại thỉnh thoảng lại thấy "THẦY TIẾN" xuất hiện dưới nhiều hình thức đổi mới, hợp thời điểm: "cứu đói , cứu lụt , giúp dân, giúp nước chớ không giúp VC..".

No comments: