Tuesday, September 4, 2012

THÙY LAM * CHỢ TRỜI

CHỢ TRỜI
THUỲ LAM
(Vietnam)
Ai sa vào cảnh chợ trời
Mới hay dở khóc dở cười là đây
Ôi chợ trời trăm cay nghìn đắng
Ôi chợ trời buồn lắm hơn vui
Chợ trời chen chúc muôn người
Chợ trời đủ mặt, chợ trời bon chen
Chợ trời lắm nhỏ nhen dành giựït
Chợ trời không một chút tình người
Miễn là buôn bán kiếm lời
Ơn ơn, nghĩa nghĩa trò cười thế gian
Ôi chợ trời tân toan đủ thứ
Người thì giàu, giàu ú càng giàu
Kẻ thì trũng mắt lo âu
Kiếm ăn chẳng được, cúi đầu tủi thân
Đã nghèo khó trăm phần nghèo khó
Gặp món hàng chẳng có tiền mua
Giàu sang tiền bạc dư thừa
Thích gìanh là đươcï hơn thua qủan gì
Mua rồi quẳng đó cất đi
Lời nhiều thì bán, ít thì để chơi
Ôi chao là cảnh chợ trời
Muôn ngàn tiếng khóc, tiếng cười là đây
Chợ trời trăm đắng nghìn cay
Chợ trời là chốn chứa đầy bất công
Chợ trời có, trời không hề có
Phật ở xa, mà Chúa cũng xa
Còn đây một lũ yêu ma
Đàn ông cùng với đàn bà lao nhao
Thi đua cắt cổ lẫn nhau
Nhìn lên lớp lớp mây đâu "ông trời"?
Thùy Lam
( Cảnh chợ trời sau 75)

No comments: